Praktis – „Miszmasz”

ZBUKU – „MVP”

Zeus – „Strumień”