Zetenwupe – „Kawka”

Empiria – „Drzwi”

Kieru – „Wspólny numer”

Pelson – „Wagary”

Bezczel x ZBUKU – „Oddech”

Guova – „Jeszcze nie znasz”